<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
สินค้า OTOP
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
01396 IP:178.159.37.93 tadalafil tablets esvburitoBtjceaNou 0/0 23/02/62
01395 IP:46.119.127.157 cialis no prescription mjsbjwrerywk 0/0 23/02/62
01394 IP:46.118.127.109 how long does viagra last fjmhaordedylkn 0/2 21/02/62
01393 IP:178.159.37.97 free viagra sample pack ndhImalvalijpv 0/2 21/02/62
01392 IP:178.159.37.97 buy tadalafil 20mg price bahjGauppyjtc 0/2 21/02/62
01391 IP:178.159.37.39 generic viagra online nndhRerymeriivv 0/2 21/02/62
01390 IP:46.118.127.109 discount cialis xsdjffmjInpunklim 0/2 20/02/62
01389 IP:178.159.37.39 cheap tadalafil begjRerymerikhj 0/2 20/02/62
01388 IP:178.159.37.93 tadalafil reviews esburitoBtjceaNog 0/2 20/02/62
01387 IP:46.119.127.157 cialis cost msbjwreryfx 0/2 20/02/62
01386 IP:178.159.37.93 online viagra nbssuritoBtjceaNop 0/2 19/02/62
01385 IP:178.137.85.45 bshgglombqba 0/2 18/02/62
01384 IP:178.159.37.97 buying viagra online bzfhjGauppyawg 0/2 18/02/62
01383 IP:178.159.37.97 purchase viagra nfsfImalvalimbx 0/2 18/02/62
01382 IP:178.159.37.39 viagra sale online nncehRerymeribua 0/2 17/02/62
01381 IP:178.159.37.39 get viagra bejRerymerimtj 0/3 17/02/62
01380 IP:178.159.37.93 viagra patent expiration date esfnburitoBtjce... 0/3 17/02/62
01379 IP:46.119.127.157 buy viagra now zdbsjarbigft 0/5 17/02/62
01378 IP:46.119.127.157 viagra without a prescription msbjwreryxl 0/3 16/02/62
01377 IP:46.119.127.157 zbsbsjarbigme 0/10 13/02/62
หน้า:  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน