ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


ประกาศ/คำสั่ง/แนวทางปฏิบัติ

ประกาศ/คำสั่ง/แนวทางปฏิบัติ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทางทุจริต 119 KB. 101
2 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 106 KB. 60
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 142 KB. 55
4 ประกาศสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 89 KB. 5,395
5 ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 113 KB. 4
6 มาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 94 KB. 4
7 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 126 KB. 5
8 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 106 KB. 5
9 ข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 119 KB. 4
10 คู่มือประมวลจริยธรรม 493 KB. 3
11 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 942 KB. 4
12 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 1.19 MB. 5
13 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 1.12 MB. 5
14 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 95 KB. 4
15 แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Do\'s & Don\'ts 402 KB. 11

แชร์ให้เพื่อน: