ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


markerติดต่อเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

247 หมู่ 2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

หมายเลขโทรศัพท์: 053-965421
หมายเลขโทรสาร : 053-965421 ต่อ 26

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สารบรรณกลาง : saraban@maehoingoen.go.th

**************

แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line ID) : mhng5500509
แอปพลิเคชั่นเฟสบุค (Facebook) : เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
(https://www.facebook.com/MaeHoiNgeon)
 


แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน