ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


รายงานผล

เลือกหัวข้อย่อย

(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ 6 - 7

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๗

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ตัวชี้วัดที่ 6 - 7

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ 7 16.61 MB. 6
2 ตัวชี้วัดที่ 6 4.49 MB. 6

แชร์ให้เพื่อน: