ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 6.38 MB. 135
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 8.78 MB. 62

แชร์ให้เพื่อน: