ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


การประเมิน ITA

เลือกหัวข้อย่อย

ผลการประเมิน ITA

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 337 KB. 200
2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 289 KB. 131
3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 323 KB. 85
4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 762 KB. 26

แชร์ให้เพื่อน: