ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เลือกหัวข้อย่อย

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แชร์ให้เพื่อน: