ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


การดำเนินงาน

เลือกหัวข้อย่อย

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.21 MB. 191
2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.32 MB. 137
3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6.40 MB. 67

แชร์ให้เพื่อน: