ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


คำสั่งและประกาศ

คำสั่ง และ ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 กำหนดกอง 1.82 MB. 118
2 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 467 KB. 127
3 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 454 KB. 136
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 742 KB. 116
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง 2.15 MB. 103
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 515 KB. 100
7 ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 1.48 MB. 469
8 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ 4.34 MB. 71
9 คำสั่งปลัดเทศบาลมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดเทศบาล 445 KB. 66
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 772 KB. 85
11 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 675 KB. 65
12 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง 707 KB. 86

แชร์ให้เพื่อน: