ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567

  • 16 มกราคม 2567
  • อ่าน 37 ครั้ง

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสว่าง ตาแสงร้อย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมการประชุม พร้อมนี้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินได้มอบนโยบาย
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษา คุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

แชร์หน้านี้: