ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานที่ดินเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด

  • 24 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 15,634 ครั้ง

ประกาศให้เจ้าของที่ดินผู้วางเงินมัดจำรังวัดทราบ และนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดคงเหลือคืน ภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศสำนักงานที่ดินเชียงใหม่ 2.95 MB. 47

แชร์หน้านี้: