ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornประกาศเทศบาล

ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เช่าสังหาริมทรัพย์

  • 28 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 102 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ 3.15 MB. 52

แชร์หน้านี้: