ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornประกาศเทศบาล

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • 23 มกราคม 2566
  • อ่าน 114 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ตรวจสอบรายละเอียด แนบท้ายประกาศ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.82 MB. 85

แชร์หน้านี้: