ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย

  • 8 กันยายน 2565
  • อ่าน 193 ครั้ง

              เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 604,800.- บาท กำหนดราคากลางไว้ที่ 1,440.- ต่อตัน การเบิกจ่ายเงิน จ่ายตามน้ำหนักขยะที่นำไปกำจัดจริง ทั้งนี้ไม่เกินเดือนละ 35 ตันต่อเดือน

             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซิ้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 5.64 MB. 104

แชร์หน้านี้: