หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
ซื้อกระจกมุมโค้ง ชนิดโพลี่คาร์บอนเนต ขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกวัดม่วงโตนไปศาลาบ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่ 6 บ่อพักขนาด 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ , ท่อ คสล. 1.20 เมตร จำนวน 38 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2021
จ้างจ้างเหมาทำโคมล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 83-2496 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2020